Hitta hit:

Vägbeskrivning:
Vi ligger ca 10 km nord väst om Halmstad utmed kusten, cirka 7 km norr om Tylösand.

Kommer ni norrifrån på E6 så ta avfart 46 (Kvibille). Kör mot Gullbrandstorp, i Gullbrandstorp tar ni avfart Vilshärad. När ni kommit in i Vilshärad fortsätter ni ca 500 m, sen ligger vi på er vänster sida.

Kommer ni söder ifrån på E6 så tar ni avfart 43 (Halmstad S) Följ skyltat Tylösand tills ni ser skyltat Steninge, kör mot Steninge tills ni kommer till Gullbrandstorp. I Gullbrandstorp välj avfart Vilshärad. När ni kommit in i Vilshärad fortsätter ni ca 500 m, sen ligger vi på er vänster sida.

Kommer ni ifrån Työsand/Frösakull så kör mot Vilshärad och till höger i korsningen vid Vilshärads Camping, fortsätt ca 500 m så har ni campingen på höger sida.

Från väg 15, 25 eller 26 välj Halmstad Kustväg och kör mot Steninge tills ni kommer till Gullbrandstorp. I Gullbrandstorp välj avfart Vilshärad. När ni kommit in i Vilshärad fortsätter ni ca 500 m, sen ligger vi på er vänster sida.

Ordningsregler

1. Ring: 0709-20 80 47 vid ankomsten.
2. Endast 1 bil per husvagn tillåten inne på campingområdet.
3. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området
4. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
5. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas.
6. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara  nattro på campingen.
9. Det finns en lekplats och bollplan på campingen. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.
10. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området.

11. Förbjudet att hyra ut sin husvagn/villavagn, olovlig uthyrning kan medföra uppsägning utav campingplatsen.
12. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
14. Engångsgrillar förbjudna.
15. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster.
16. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.
17. Välkommen till vår campingplats! Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad.

Ordningsregler

1. Ring 0709-20 80 47 vid ankomsten.
2. Endast 1 bil per husvagn tillåten inne på campingområdet.
3. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området
4. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
5. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas.
6. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara nattro på campingen.
9. Det finns en lekplats och bollplan på campingen. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.
10. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området.

11. Förbjudet att hyra ut sin husvagn/villavagn, olovlig uthyrning kan medföra uppsägning utav campingplatsen.
12. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
13. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
14. Engångsgrillar förbjudna.
15. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster.
16. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.
17. Välkommen till vår campingplats! Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad.

Coronainformation

Gällande coronavirus
Bästa gäst,
För att minimera riskerna att smittan sprids och för att säkerställa en trevlig och trygg vistelse på Bengts Camping har vi vidtagit följande åtgärder:
Vi önskar att gäster i största möjliga mån det går att använda sina egna toaletter, duschar och kök för att undvika större folksamlingar i serviceanläggningarna.
Vi kommer att införa extra städrutiner på hela anläggningen som bland annat innebär att servicehusen dagligen kommer att stängas ner en stund så att alla ytor kan desinficeras.
Undvik folksamlingar inne i servicebyggnaderna, håll samma avstånd som i affärerna dvs minst 1 meter mellan var människa.
Vi håller oss/er uppdaterade på ny information från Folkhälsomyndigheten.
Är receptionen stängd ring campingmobilen:
+46 (0) 709 20 80 47
// Bengt med personal

  Dina uppgifter är alltid säkra hos oss. Vi kommer bara att kontakta dig i samband med din förfrågan och dina uppgifter lagras säkert under tiden.

  Kontakta oss

  Bengts Camping
  Villshäradsvägen 1A
  305 65 Villshärad

  +46 (0) 709-20 80 47

  bengt.camping@gmail.com

  Kontakta oss

  Bengts Camping
  Vilshäradsvägen 1A
  305 65 Villshärad

  +46 (0) 709-20 80 47

  info@bengtscamping.se

   Dina uppgifter är alltid säkra hos oss. Vi kommer bara att kontakta dig i samband med din förfrågan och dina uppgifter lagras säkert under tiden.